Ogłoszenie 180766-2011 z dnia 01-07-2011r. przetarg nieograniczony

Informacja z dnia 27-07-2011 o wynikach postępowania

Pobierz formację  - format pdf

 

Ogłoszenie Nr 183504 - 2011 z dnia 04.07.2011 o zmianie ogłoszenia 180766-2011 z dnia 01-07-2011r.

Pobierz tekst ogłoszenia o zmianie - format pdf

Pobierz ogłoszenie - format pdf

Informacje o zmiananch w SIWZ - format pdf

Pobierz SIWZ - format pdf

 

Ogłoszenie 180766-2011 z dnia 01-07-2011r. przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie kursów  w ramach projektu systemowego " Lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1."

Ogłoszenie o przetargu - pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz SIWZ - format pdf