Zarządzenie Nr 63/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 63/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz - format pdf