Zarządzenie Nr 64/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 64/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf