Zarządzenie Nr 65/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 65/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań.

Pobierz - format pdf