Ogłoszenie z dnia 11-07-2011r

Ogłoszenie z dnia 11-07-2011r.: oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej pw Chrystusa Króla w Chojniku z dnia 08-07-2011r.  realizacji zadania publicznego "Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Pleszew".

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Rynek 1.

Pobierz tekst oferty - format pdf