Ogłoszenie z dnia 07-07-2011r.

Ogłoszenie z dnia 07-07-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz wykaz - format pdf