Obwieszczenie AU.6733.8.2011 z dnia 07-07-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2011 z dnia 07-07-2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego Lenartowice – Grodzisko.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf