Obwieszczenie AU.6733.10.2011 z dnia 08-07-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2011 z dnia 08-07-2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali sportowej przy ZSP nr 3 w Pleszewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf