Uchwała Nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 w zakresie wykonania Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Pobierz teskt uchwały - format pdf