Uchwała Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia umowy trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Pobierz teskt uchwały - format pdf