Uchwała Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie odpłatności za świadczenie przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf