Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: wspólnej realizacji z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zadania pod nazwą Konserwacja cieków Giszka i Kanał Grodziski.

Pobierz teskt uchwały - format pdf