Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf