Uchwała Nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew.

Wszystkie załączniki oraz wieloformatowe mapy dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf