Uchwała Nr VIII/85/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/85/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 - 2021.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Załącznik nr 1 - format pdf

Załącznik nr 2 - format pdf