Dokumenty na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29-12-2005

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej
Plan Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
 
 
 
I          XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Pleszewie
 
  1. Otwarcie obrad i stwierdzanie quorum.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXXV/2005 z dnia 1 grudnia 2005r.
    Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej
  4. Interpelacje Radnych.
  5. Odpowiedzi na interpelacje.
  6. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie
 
a)    zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew 2005r.
Pobierz projekt Uchwały Rady Miejskiej
Pobierz załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej
b)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu
Pobierz projekt Uchwały Rady Miejskiej
c)    budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.
Pobierz projekt Uchwały Rady Miejskiej
Pobierz uzasadnienie do projektu budżetu
Pobierz załączniki do projektu uchwały
d)    przyjęcia na własność Miasta i Gminy pojazdów marek: Subaru i Mazda
Pobierz projekt Uchwały Rady Miejskiej
e)    uchylenia uchwały Nr XXV/169/2004r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pobierz projekt Uchwały Rady Miejskiej
 
  1. Sprawy różne.
 
II         XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Pleszewie