Dokumenty na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 marca 2006 roku.

W dniu 16 marca 2006r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pleszewie.
z następującym porządkiem obrad
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad
  Pobierz porządek obrad (format pdf)
 3. Przyjęcie protokółu Nr XXXVIII/2006 z dnia 28 lutego 2006r.
  Pobierz protokół z XXXVIII Sersji Rady Miejskiej (format pdf)
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Postanowienie w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielania bonifikat od opłat rocznych za trwały zarząd,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  2. porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, Gminą Gołuchów oraz Gminą Chocz w sprawie wspólnej realizacji „Pilotażowego Programu LIDER +”,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
   Pobierz załącznik do uchwały-projekt porozumienia (format pdf)
  3. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
   Pobierz załączniki do uchwały budżetowej (format pdf)
  4. zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi Miasta i Gminy Pleszew,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  5. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne.