Zarządzenie Nr 72/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 72/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021.

Pobierz - format pdf

Załącznik nr 1 - format pdf