Zawiadomienie GK.6220.9.2011.MCh z dnia 27-07-2011r.

Zawiadomienie GK.6220.9.2011.MCh z dnia 27-07-2011r. o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali montażu z wiatą magazynową, stosownie do wszczętego  w dniu  18.04.2011 r. z wniosku FAMOT Pleszew Sp z o.o., postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Pobierz dokument - format pdf