Obwieszczenie AU.6733.08.2011 z dnia 28-07-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.08.2011 z dnia 28-07-2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa linii oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko na częsci działki Nr 77, AM-3, obręb Grodzisko gmina Pleszew”.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf