Obwieszczenie AU.6733.7.2011 z dnia 03-08-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2011 z dnia 03-08-2011r. z dnia o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudową drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej na działkach Nr 252, 251, 250, 238 i części działki Nr 158, AM-3, (ulice Berlinga i Pokoju), obręb Kowalew gmina Pleszew.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf