Obwieszczenie AU.6733.12.2011 z dnia 03 sierpnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2011 z dnia 03 sierpnia 2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii oświetlenia drogi krajowej nr 11(12) w miejscowości Kowalew, Piekarzew, Suchorzew, gm. Pleszew.

Pobierz - format pdf