Informacja z dnia 09-08-2011r.

Informacja z dnia 09-08-2011r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Pobierz  tekst informacji - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf