Uchwała Nr SO - 0950/101/3/Ka/2011 z dnia 29-07 2011r.

Uchwała Nr SO - 0950/101/3/Ka/2011 z dnia 29-07 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

Pobierz test uchwały - format pdf