Zarządzenie Nr 77/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 77/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz - format pdf