Zarządzenie Nr 81/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 81/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Pobierz - format pdf