Zarządzenie Nr 82/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 82/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2011r.

Pobierz - format pdf