Zarządzenie Nr 86/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 86/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu .

Pobierz - format pdf