Zarządzenie Nr 87/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 87/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań.

Pobierz - format pdf