Zarządzenie Nr 89/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 89/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 71/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz - format pdf