Zarządzenie Nr 94/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 94/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

(ze względu na rozmiar załącznika plik został podzielony na pliki o mniejszym rozmiarze)

Tekst zarządzenia + Załącznik nr 1 cześć 1 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 2 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 3 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 4 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 5 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 6 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 7 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 8 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 9 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 10- format pdf

Załącznik nr 1 cześć 11 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 12 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 13 - format pdf