Zarządzenie Nr 100/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2011r.

Zarządzenie Nr 100/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2011r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz - format pdf