Zarządzenie Nr 93/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 93/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz - format pdf