Zarządzenie Nr 98/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 98/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf