Zarządzenie Nr 99/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 99/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu.

Pobierz - format pdf