Zarządzenie Nr 103/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 września 2011r.

Zarządzenie Nr 103/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 września 2011r. w sprawie: zamiany zarządzenia 23/vi/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości dofinansowania w 2011r.

Pobierz - format pdf