Przetarg nieograniczony Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim - ogłoszenie nr 292706-2011 z dnia 16.09.2011

Zawiadomienie z dnia 27-09-2011 o unieważnieniu postępowania -

Pobierz - format pdf

 

Przetarg nieograniczony Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim - ogłoszenie nr 292706-2011 z dnia 16.09.2011. Dostawa węgla kamiennego - ekogroszek. pobierz tekst ogłoszenia -format pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf