Obwieszczenie AU.6733.10.2011 z dnia 23-08-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2011 z dnia 23-08-2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W PLESZEWIE, WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ NA PRZEBUDOWIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 957/6, 957/5, OBRĘB PLESZEW”.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf