Ogłoszenie nr 306328-2011 z dnia 27.09.2011r.

Ogłoszenie nr 306328-2011 z dnia 27.09.2011r. - przetarg nieograniczony pn "Dostawa węgla kamiennego - ekogroszek."

pobierz tekst ogłoszenia -format pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone 07.10.2011r - format pdf