Ogłoszenie AU.7322.7.2011 z dnia 27-09-2011r.

Ogłoszenie AU.7322.7.2011 z dnia 27-09-2011r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Nowa Wieś” dla części wsi Nowa Wieś gmina Pleszew

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf