Protokół FB.Ka-7.Ka-8.V.341-84/11

Protokół FB.Ka-7.Ka-8.V.341-84/11 kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010r.

Pobierz protokół - format pdf