Zarządzenie Nr 104/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2011r

Zarządzenie Nr 104/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2011r w sprawie: zimowego utrzymani ulic i dróg Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz - format pdf