Zarządzenie Nr 107/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2011r .

Zarządzenie Nr 107/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2011r w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Pleszew właściwej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego.

Pobierz - format pdf