Zarządzenie Nr 110/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011r

Zarządzenie Nr 110/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011r w sprawie: pełnienia całodobowych domowych dyżurów telefonicznych w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Pobierz - format pdf