Zarządzenie Nr 115/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 października 2011

Zarządzenie Nr 115/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 października 2011r w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych i zmiany zarządzenia Nr 105/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2011r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych:

Pobierz - format pdf