Zarządzenie Nr 111/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 października 2011r

Zarządzenie Nr 111/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011rw sprawie zmiany budzetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011

Pobierz - format pdf