Zarządzenie Nr 114/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 października 2011r

Zarządzenie Nr 114/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 października 2011rw sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2001

Pobierz - format pdf