Ogłoszenie z dnia 17-10-2011r

Ogłoszenie z dnia 17-10-2011r. Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego z dnia 17-10-2011 realizacji zadania publicznego "Dokumentowanie historii ziemi pleszewskiej poprzez wydanie książki "VIRIBUS UNITIS" - Dzieje kręglarstwa pleszewskiego".

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Rynek 1.

Pobierz tekst oferty - format pdf