Zarządzenie Nr 116/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2011r

Zarządzenie Nr 116/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2011r w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej

Pobierz - format pdf