ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW - GK.6220.18-4.2011

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew - GK.6220.18-4.2011 PRZED WYDANIEM DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew – Zielona Łąka  gm. Pleszew 

 

Pobierz  tekst zawiadomienia - format pdf